การ์ดจอสำหรับการแพทย์


A00004_731px-Matrox_Logo.svg

ในทีสุด Matrox ก็ออกการ์ดจอตัวใหม่ๆออกมาจนได้
แต่การ์ดจอรุ่นใหม่ที่ออกมานั้น
ไม่ออกมาสำหรับตลาดเกมส์, งานกราฟฟิก 3D หรือ ดูหนังแต่อย่างใดทั้งสิน
การ์ดจอรุ่นใหม่ที่ออกมานี้สำหรับงานทางด้านการแพทย์ โดยเฉพาะ
ทำให้ผมอดคิดไม่ได้ว่า Matrox คงจะไม่กลับมาลงแข่งขันในตลาดเกมอีกแล้วครับ

แต่ยังเสีย ผมเองก็อยากรู้อยู่เหมือนกันว่า การ์ดจอเนี่ยมีประโยชน์กับทางการแพทย์ยังไง
แล้วการ์ดจอสำหรับการแพทย์ มันแตกต่างกับการ์ดจอธรรมดายังไงกัน
สาเหตุต้องมีการ์ดจอสำหรับการแพทย์ (นี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัว หากมีข้อผิดผลาด ติได้เลยครับ รับฟังทุกอย่าง)
1) งานทางการแพทย์ต้องการ การประมวลผลภาพ 2 มิติที่มีคุณภาพที่สูงมากๆ เรื่องนี้ใครเคยใช้ Matrox จะรู้ว่าไม่มีใครสู้ Matrox ได้
2) การประมวลผลภาพในงานทางการแพทย์ มีทั้งภาพสี (Color) และ Grayscale (Grayscale คือ รูปแบบของเฉดสี ที่ประกอบด้วยสีดำแล้วไล่สีเทา จนถึงสีขาว
ใช้เพื่อแทนรูปสีเพื่อแสดงผลแบบขาวดำ) เรื่องของสีเรารู้อยู่แล้วว่า Matrox แสดงเม็ดสีได้ดีที่สุด
ในส่วนของ Grayscale ทางมา Matrox มีเทคโนโลยี ExtendiGray© ทีสามารถแปลงภาพสีมาเป็น Grayscale ได้อย่างไม่มีเพี้ยน
4) งานทางทางด้านการแพทย์มีความจำเป็นที่ต้องใช้ความสาม ารถทางด้าน Multi display ซึ่งการทำ Multi Display ของ Matrox มีความยืดยุ่นสูงที่สุด(มีรูปของการทำ Multi Display มากที่สุด)

เอาล่ะมาดูสินค้าตัวใหม่กันมีอะไรกันบาง
1) การ์ดสำหรับงาน Digital Radiography (DR) และ Picture Archiving and Communication System (PACS)

 1. ความหมายของ Digital Radiography (DR) และ Picture Archiving and Communication System (PACS)
  • Digital Radiography (DR)
   เป็นการถ่ายภาพรังสีที่ได้รับการบันทึกโดยตรงจากลำรั งสีที่ผ่านตัวผู้ป่วยบนแผ่นรับภาพที่เรียกว่า radiation detector ซึ่งมีได้หลายแบบ และทำการเก็บ บันทึก หรือแปลงเป็นข้อมูลด้วยขั้นตอนหรือขบวนการของคอมพิวเ ตอร์ได้เป็นข้อมูลแบบดิจิตอลในทันที ซึ่งต่างการถ่ายภาพรังสีแบบเดิมที่ต้องนำฟิล์มไปผ่าน ขบวนการล้างฟิล์มหรือต่างจากระบบ computed Radiography (CR) ที่เก็บข้อมูลลงแผ่นรับภาพ ก่อนแล้วจึงนำแผ่นรับภาพนั้นเข้าเครื่องอ่านเพื่อให้ เป็นภาพดิจิตอล และจัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อแสดงและประมวลภาพ ซึ่งทั้ง แบบ DR หรือ CRเป็นการถ่ายภาพที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบ PACS ได้ หรือที่เรียกว่า การเอ็กซเรย์ภาพโดยไม่ต้องใช้ฟิล์ม

A00004_2dr_cr

รูป แสดง ภาพที่ได้จากการถ่ายภาพด้วยระบบ DR ที่สามารถปรับภาพที่ได้ให้เห็นเนื้อเยื่อได้หลายระดั บ ซึ่งการถ่ายภาพแบบทั่วไปไม่สามารถทำได้ ตัวอย่าง ภาพซ้าย ปรับภาพให้เห็นกระดูกชัดเจน และ ภาพขวา ปรับภาพให้เห็น ส่วนของเนื้อเยื่อชัดเจน

  • Picture Archiving and Communication System คือ ระบบที่ใช้ในการจัดเก็บรูปภาพ ทางการแพทย์( Medical Images) และรับ-ส่งข้อมูลภาพ ในรูปแบบ Digital โดย PACS ใช้การจัดการรับส่งข้อมูล ผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยการส่งภาพข้อมูลตามมาตรฐาน DICOM แผนกรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลวิภาวดี ได้นำระบบ PACS มาใช้ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ.2549 ซึ่งการนำระบบ PACS มาใช้แทนระบบการถ่ายภาพที่ใช้ฟิล์มแบบเดิม ทำให้ลดขั้นตอนการทำงานลงเป็นอย่างมาก จึงทำให้สามารถให้บริการแก่ผู้มารับบริการได้สะดวกแล ะรวดเร็วมากขึ้น

A00004_3_21dc7

 • 1.1 Matrox Xenia™ Series
  A00004_xenia_small
  Matrox Xenia™ Series display controller boards are designed for use in computed radiography (CR), digital radiography (DR), and PACS workstations and support a wide range of display formats, resolutions and configurations. The native PCIe x16 single slot boards feature up to 1 GB of on-board RAM for fast image loading capacity and manipulation and each board can drive up to three high resolution digital displays, minimizing time required to install, configure and deploy imaging workstations. Each display output from Xenia and Xenia Pro supports 8-, 10- and 13-bit independent GAMMA LUTs for precise DICOM calibration of grayscale and color displays, providing more accurate image display for viewing and diagnoses.
 • 1.2 Matrox AuroraVX™ Series
  A00004_auroravx_small
  Versatility exemplified.
  Matrox brings a new Series of medical display controller boards to the medical imaging market, maximizing display output options. Each Matrox AuroraVX3mp board can power one analog Navigation Console display, along with two digital Twin Imaging Displays from a single PCI Express board.

1.3 Matrox MED™ Series

A00004med_small
Diagnostic excellence.
Providing the high level of image quality and performance required for diagnostic excellence, Matrox MED Series display controller boards are ideal for a range of application areas including Picture Archiving and Communication Systems (PACS), X-ray Imaging, Computed Tomography (CT), Magnetic Resonance Imaging (MRI) and Digital Radiography (DR). Matrox MED Series features 10-bit capabilities, and supports a variety of up to 5 MP grayscale displays, making them the ultimate solution for precise and accurate display representation.
2. อุปกรณ์ในการนำเสนองานบนจอภาพขนาดใหญ่

 • Matrox TheatreVUE™ Series
  A00004_theatrevue_small
  Projecting excellence.
  Matrox TheatreVUE T30 and Matrox TheatreVUE T20 display projection controllers are designed to clone any portion, up to the entire main medical display on to a projector, making them ideal solutions for medical presentations, trainings and operating rooms. Matrox TheatreVUE display projection controllers feature high-performance window & level and image load functionality, and produce pristine image quality at high bit-depths and flicker-free output.

3. อุปกรณแสดงผล์สำหรับ ห้องผ่าตัด ( Operating rooms)
 • 3.1 Matrox Equinox™ Series
  A00040medical_small
  Enabling the Future Operating Room
  Matrox Equinox™ graphics extension unit allows operating room (OR) architects, administrators, and surgical staff to design and deploy high resolution or high definition dual displays at a distance from the PC. Distribute and route images, audio and video to hospital educational facilities, operating rooms, planning rooms, and control rooms—all from a single system. Experience connectivity like never before.
 • 3.2 Matrox Onyx™ Series
  A00004_onyx_small
  Connecting the Digital OR
  Matrox Onyx—a companion board for Matrox Equinox™ graphics extension unit—provides a window into the operating room for OR planning and control room staff. Matrox Equinox connects one or two high resolution displays, keyboard, mouse, and audio to a host PC that is electrically and magnetically isolated up to 250m (820 feet) away. Matrox Onyx drives one or two high resolution displays at the host PC location, replicating information on OR displays, and enabling OR staff to plan and monitor surgeries from outside the OR.

บทความ

เรื่อง : การ์ดจอสำหรับการแพทย์

โดย : IonRa

email : ionra@live.co.uk

บทความนี้เคยนำเสนอบนกระทู้ของ :

0 ความคิดเห็น: