แจกฟรี GPU Caps Viewer 1.8.1
GPU Caps Viewer

เป็นโปรแกรมที่มีความสามารถรายงาน ข้อมูลต่างๆของการ์ดจอ เช่น

การ์ดจอของคุณมีความสามารถในการสนับสนุน OpenGL, CUDA และ OpenCL อยู่ในระดับไหน


GPU Caps Viewer นี้จะคล้ายกับ GPU-z

แต่ GPU Caps Viewer จะรายงานผลเกี่ยวความสามารถทาง Software Support ของการ์ดจอได้ดีกว่า

แต่ GPU-z จะรายผลทางด้าน Hardware ได้ละเอียดกว่าครับ
0 ความคิดเห็น: