Opera 12 Alpha สนับสนุน GPGPU

opera,E-J-283051-1หลังจากที่ IE, Firefox และ Chrome ต่างก็สนับสนุนการนำหน่วยประมวลผลกราฟฟิคที่อยู่บนการ์ดจอมาช่วยในการประมวลผล หรือ เรียกกันว่า GPGPU ไปแล้ว คร่าวนี้ก็ถึงตาของ Opera บ้างโดยจะสนับสนุนในเวอร์ชั่น 12 ซึ่งตอนนี้ก็มีตัวทดสอบมาให้ลองใช้กันแล้ว ท่านสามารถไปทดลองโหลดได้ที่ http://www.tomsguide.com/us/download/Opera,0301-24290-34507.html  ครับ

 

 

ที่มา Tomshardware

0 ความคิดเห็น: