V-Sync คืออะไร

ปกติโดยทั่วไปแล้ว จอภาพ หรือจอมอนิเตอร์ที่เราใช้กันจะมีอัตราการสร้างภาพ หรือ อัตราการ refresh ที่คงที่ครับ

ส่วนการการ์ดจอเองก็จะมีอัตราการสร้างภาพของมันอยู่เหมือนกัน แต่ไม่คงที่ โดยเฉพาะในกรณีที่เราใช้ในการเล่นเกม 3D อัตราการสร้างภาพก็จะขึ้นๆลงตามความหนักของกราฟฟิกของเกม

ในกรณีทีการ์ดจอแสดงผลเร็วกว่าการสร้างภาพของจอภาพ ก็จะทำให้เกิด ภาพที่แสดงออกมาจะเกิดเป็นคลื่นภาพขาดๆ อันเนื่องจากจอแสดงผลไม่ทันการ์ดจอ ดังรูปข้างล่างครับ

V-Sync หรือ Vertical synchronization
คือการประสานจังหวะการทำงาน ระหว่างจอภาพ กับการ์ดจอให้ทำสร้างภาพในอัตราความเร็วที่เท่ากัน
การ

เปิด v-sync จะช่วยให้ภาพที่เราเห็นบนจอ
เป็นภาพจากเฟรมเดียวกันตลอด(ไม่เป็นคลื่นขาดแบบที่เราเห็นกันในภาพครับ)
แต่สำหรับการ์ดจอแรง ๆ แล้ว การเปิด v-sync จะเป็นการกั๊กความสามารถ
เนื่องจากการ์ดทำ fps ได้สูงมาก ๆ แต่ต้องถูกบีบให้เหลือเท่า refresh จอ
ซึ่งก็ประมาณ 80-100fps (fps จะไม่สูงกว่าค่า refresh ของจอ)

disablevsync01

disablevsync02
0 ความคิดเห็น: